Tilbud på privat rengøring i Søborg

Støv og mikroorganismer er den største del af snavs. Ofte bundet af luftens forskellige “fedtede” forbindelser, der stammer fra røg, damp, spild eller småt affald. Snavset vil sætte sig på alle overflader både vandrette og lodrette. De sundhedsmæssige grunde til at fjerne snavs, er, at noget af snavset kan være sygdomsfremkaldende, andet snavs er lokalirriterende, allergifremkaldende og kan være en årsag til et dårligt indeklima. Almindelig sikkerhed spiller også en rolle ved rengøring i Søborg. Er gulvet fedtet eller glat, er der stor risiko for at falde. Er kluden, man gør skærebrættet rent med, snavset, er der chancer for en levnedsmiddelforgiftning. Generelt er almindeligt snavs i Søborg dog hverken sygdomsfremkaldende eller generende. Det drejer sig om at finde ud af, hvor det er vigtigt at gøre rent i Søborg, hvor ofte og hvor meget.

Støv

Støv opstår ved brug af og slid i boligen og almindelig bevægelse. Bevæger man sig, går hen over et gulv, rører ved en genstand, ryster på hovedet eller bruger en maskine, vil der straks frigøres små partikler. Det er støv. Partiklerne vil svæve rundt i luften, indtil de lander på en eller anden overflade, f.eks. et bord, en stol, en væg. I fagsprog kaldes denne “landing”, at støvet sedimenteres eller deponeres i åbne overflader, f.eks. på tekstile overflader. Der vil altid være svævestøv i luften, og det kan i øvrigt meget let ses, når solen strømmer ind gennem et vindue. Specielt det lave forårslys gør, at støvpartiklerne kan ses i lysstrømmen, Støvet “danser”. Under normal aktivitet findes der mellem 0,05 mg og 1 mg støv pr. kubikmeter rumluft.

Ved høj aktivitet kan støvniveauet være helt op til 5 mg pr. m2, f.eks. ved voldsom dans, leg eller anden fysisk aktivitet. De fleste mennesker kan fornemme, hvis støvniveauet er ekstremt højt. Man kan eksempelvis lugte/fornemme, når der bruges en støvsuger med et dårligt posesystem eller hvis man opholder sig i et gammelt støvet bibliotek. Man kan lugte støv. Man anser et acceptabelt støvniveau for at ligge mellem 0,15 og 0,20 mg/m2. lndholdet af svævestøv i luften kan forholdsvis nemt måles, hvilket man bruger i forbindelse med indeklimaundersøgelser og rengøring.

Spar 30% på privat rengøring i Gentofte

Man måler også sedimenteret støv på overflader i Gentofte. Støvet måles i % støvpartikler ud af den samlede overflade. Støv stammer fra organiske og uorganiske materialer og defineres som partikler med gennemsnitstørrelsen omkring 10 mp (tusindedel millimeter). Partiklerne kan være mindre eller i størrelse op til 50 mp. Det meste støv er helt uskadeligt for mennesker, men enkelte stoffer anses for at være lokalirriterende for luftvejene eller for nogle allergifremkaldende. Et enkelt støvkorn kan først ses med det blotte øje i Gentofte, når det har en størrelse på ca. 50 mp. Men er der tale om større støvsamlinger, ses støvet som et tydeligt lag. Støvet kan samle sig om lidt større partikler som små har og andet småaffald. Der dannes “nullermænd”. Det er en god ide at komme i gang med rengøringen, før snavset sætter sig fast, og nullermændene “danser”.

Når støv og andet snavs sætter sig fast

Så længe støvpartiklerne er tørre, er de forholdsvis lette at fjerne – de kan fjernes med en hårdtopvredet klud eller en støvsuger. men støv “sætter sig”. Det almindelige husstøv bliver bundet af de fedtstoffer, der altid vil være i luften. Det kan være alt fra tobaksrøg, røg fra stearinlys og anden forbrænding til den almindelige luftforurening. I køkkenområdet kan det ikke undgås, at der fra madlavning kommer fordampning, som indeholder fedtede forbindelser, der binder støv og snavs. Meget kan forhindres gennem gode ventilationsanlæg og rengøring, men så skal de til gengæld gøres rene. Det sker også, at spild brænder fast i ovne eller på komfurets kogezoner. Støv og snavs bindes i vandets kalk, sætter sig fast og kan være vanskelig at fjerne. Noget, der her til lands er næsten uundgåeligt.