Dækker en ulykkesforsikring, hvis man kører på motorcykel? Det kan være spørgsmålet, når man ønsker en forsikringsmægler. Få proaktiv assistance til udførelse af dine aktuelle forsikringsproblemer til superb bedre priser. Her kan du ganske nemt sammenholde veletablerede forsikringsselskaber på nettet og sikre dig op omkring 28 pct i flot prisreduktion.

Det kan forekomme alt for langsommeligt at klare din forsikringssag selv – få hellere 2-3 uovertrufne forsikringsmægler tilbud. Alle topprofessionelle specialister værdsætter en god dialog og nøgleordene er bl.a. fagligheden og usædvanlig god forsikringservice. Produktive og udvalgte specialister står parate til at vurdere din forsikringsopgave. Her ses et udvalg af relevante forsikringer:

  • knallertforsikring
  • ulykkesforsikring
  • rejseforsikring
  • campingvognforsikring
  • enkeltrejseforsikring

Få 3 forsikringstilbud – gratis og uforpligtende

Alle vegne kan du få 3 tilbud på din forsikringopgave. Vil du helst undgå at løse opgaver som campingvognforsikring, diagnoseforsikring eller campingvognforsikring, så er løsningen at finde tre fine pristilbud. Cai Ferslev i Jyllinge skaffede sig 3 fantastiske forsikrings-specialtilbud på omkring 45 timer og tog tilbuddet fra firmaet. Forsikringsekspert Laura Hemmingsen er vejleder i forsikringserhvervet og taler for, at man ikke bruger andet end top-of-the-line produkter.

Man kan hurtigt opnå rabat (ca 45 %) med en effektiv og kundevenlig ekspert i din by. Er du ikke god til at udføre opgaver som diagnoseforsikring, katteforsikring eller katteforsikring, så er løsningen at indhente anvendelige kanontilbud. Her er et par eksempler på spørgsmål, der fra tid til anden er aktuelle i forbindelse med en forsikringsopgave:

  • Bliver en forsikring dyrere, hvis man har en skade?
  • Dækker en husforsikringen alle bygninger på grunden?
  • Hvor kan man klage over en forsikring?

Få ca 31% i rabat med 3 tilbud på en forsikring

Lønmodtagerkapitalen skulle repræsenteres i bestyrelse og på generalforsamling af lønmodtagerne i forening, og den centrale fondsledelse skulle sammensættes af medlemmer fra lønmodtagernes organisationer. Gennemførelsen af en sådan ØD-ordning ville i løbet af en kort årrække indebære en voldsom koncentration af såkaldt økonomisk magt, i realiteten med LO’s forretningsudvalg som udslaggivende. ØD-forslaget undergik forskellige modifikationer, og blev adskillige gange søgt gennemført ved fremsættelse af lovforslag i Folketinget. Fra starten var det at opbygge midler til brug for pensionering af lønmodtagerne ikke det vigtigste formål.

Efterhånden talte man mere om overskudsdeling, OD, end om ØD. Et væsentligt led heri var imidlertid fremdeles, at en eller flere fonde skulle under lønmodtagerorganisationernes kontrol, gennemført ved lovgivning. Det kunne der dog ikke opnås tilstrækkelig politisk tilslutning til, og fra 1979 var denne del af pensionsdebatten reelt lagt død. Det blev yderligere klart efter den borgerlige Firkløverregerings dannelse i 1982. ØD-OD-projektet blev herefter afløst af arbejdsmarkedspensionsprojektet (AMP).

På den ene side spillede tankerne bag fagbevægelsens forliste ØDfOD-projekter stadig en rolle. På den anden side var der tale om økonomisk funderede synspunkter, der angik velfærdsstatens langsigtede finansieringsproblemer på ældreområdet, kombineret med den mere kortsigtede konkurrenceevne og betalingsbalanceproblemstilling. Ønsket om centraliserede løsninger indgik altså fremdeles i debatten, hvilket placerede især LO i en afgørende position. Det var også LO’s principielle synspunkt, at en AMP ordning burde indføres ved lov, senere at der i det mindste skulle lovgives for de lønmodtagergrupper, som ikke var omfattet af indgåede aftaler på arbejdsmarkedet.

Afgørelse U 1983804

Et forsikringsselskab udsendte meddelelse til samtlige forsikringstagere om forskellige ændringer af vilkårene for familieforsikringer. Ændringerne fremgik alene af et oversigtsskema, der indeholdt i alt 150 rubrikker. En af ændringerne gik ud på begrænsning af dækningen ved tyveri af guld, sølv mv. Denne ændringer kunne ikke gøres gældende over for nogle forsikringstagere, der havde fået stjålet bl.a. sølvtøj, da den ikke på en klar, tydelig og let forståelig måde var fremhævet over for dem. Det må endvidere understreges, at en gennemførelse af ændringen kræver, at forsikringstageren fortsætter præmiebetalingen efter ændringen.