Få 3 gratis tilbud på en billig tilstandsrapport

Det er ikke almindeligt, at man har foretaget undersøgelser, når de køber et hus, og der er ikke noget særskilt krav om tilstandsrapport i Frankrig, som svarer til den rolle, som boligejeren i danmark har. Hvis du er I håbet om at underskrive den foreløbige kontrakt på grundlag af en tilstandsrapport er det usandsynligt, at sælgeren eller notarire vil acceptere det. Så, hvis du vil have en undersøgelse foretaget, så bedst at organisere den, før du underskriver salgs- og købsaftalen. 

Uanset om det udføres af en fransk eller udenlandsk landmåler, er et af de beklagelige træk ved mange professionelle byggeriundersøgelsesrapporter det omfang, som mange søger at begrænse ansvaret for landmåleren. Således skal du muligvis læse lilleprintet for at opdage de forhold, som landmanden ikke er berettiget til at berettige, enten fordi de ikke har fået adgang eller på grund af behovet for yderligere test eller undersøgelser, der skal udføres. 

En god tilstandsrapport er den bedste måde at minimere risici ved at købe en ejendom i udlandet og kan bruges i prisforhandlinger. Det er også nyttigt at give dig en ide om renoveringsomkostninger og konverteringsmuligheder.

Asbest

Rapport om tilstedeværelse eller ellers af produkter eller materialer, der indeholder asbest, kaldet Amiante. Denne regel gælder kun for ejendomme, der er givet tilladelse til planlægning tidligere end 1. juli 1997. Rapportens gyldighedsperiode: Ikke reguleret.

Bly

Tilstedeværelsen af ​​lakering, der indeholder bly, i en rapport kaldet konstant de risque d’exposition au plomb – CREP. Denne undersøgelseskrav gælder for alle ejendomme bygget før 1949. Hvis bly ikke findes at være til stede, eller at være så lav, at det ikke udgør en sundhedsrisiko, er der ikke behov for yderligere undersøgelser ved et efterfølgende salg af ejendommen. Rapportens gyldighedsperiode: en år.

Termitter

Rapport om forekomsten af termitter termitter og andre lignende destruktive skadedyr i ejendommen. undersøgelsen kaldes etat des risques parasitaires. det er kun nødvendigt i udpegede områder af landet. det lokale Mairi e vil rådgive dig om ejendommen er beliggende i et af disse områder. Hvis termitter er fundet, er ejeren forpligtet til at informere mairien. Rapportens gyldighed: 6 måneder. Bemærk: træorm er ikke inspiceret.

Elinstallationernes funktionsdygtighed

Når en autoriseret elektriker anses for sikker, udstedes der en elinstallationsrapport, som derefter kan fungere som et absolut bevis for kvaliteten og tilstanden af ​​de pågældende apparater og installationer. Resultatet er ikke et simpelt pass eller fejl, så meget som en præcis og informativ registrering af alt dit elektriske udstyr og kredsløb, især hvad angår om de er overbelastede og udgør en potentiel brand- eller sikkerhedsrisiko.

Rapporten vil hjælpe med at identificere eventuelle elektriske installationer, men også fremhæve manglende binding eller jordforbindelse i bygningen. En skema af kredsløb kan også produceres efter udarbejdelsen af ​​rapporten, så hvis det kræves, spørg bare. Afprøvningen består af flere visuelle inspektioner og elektriske tests og dækker alt hardwiring som stikkontakter, belysning, switche, hovedpaneler, distributionskort, klimaanlæg og andre faste elektriske komponenter.